Pien?cis riepu mai?as laiks, bet nav kur likt aizvad?t?s sezonas riepas? Pie?emam auto riepas sezonas uzglab?šan?!